Dr.Adaline Becka

Specjalizacja
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii (wykonuje usg tarczycy)

Godziny pracy

Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska

Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska – endokrynolog Waszyngtona 7. Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska to specjalistka endokrynologii i chorób wewnętrznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, dyplom lekarza uzyskała w roku 2002. Profesor Karczewska-Kupczewska posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i z endokrynologii. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 2007 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2014 roku, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy: „Ocena związku między wrażliwością tkanek na insulinę, a parametrami odzwierciedlającymi metabolizm tkanek mózgowia oraz czynnikami regulującymi apetyt”. Nadanie tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nastąpiło dnia 6 lutego 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcje zastępcy kierownika.

W celu doskonalenia swoich umiejętności naukowych Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska odbyła szereg staży i uczestniczyła w kursach krajowych i zagranicznych, m. in. w European Association for the Study of Diabetes (EASD) Scientist’s Training Course na Uniwersytecie w Barcelonie. Regularnie uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach specjalistycznych z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz chorób metabolicznych, w trakcie których jest także wykładowcą. W 2018 roku wygłosiła wykład inauguracyjny im. Prof. M. Wierzuchowskiego podczas 19 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Katowicach.

Endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych prof. Karczewska-Kupczewska jest autorką licznych naukowych publikacji oryginalnych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, prac poglądowych, rozdziału w międzynarodowym podręczniku endokrynologii. Została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, które przyznaje się raz w roku za najwybitniejsze wyniki badań naukowych przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. Nagrodzony cykl składał się z 6 publikacji, w których prezentowała wyniki przeprowadzonych przez nią zaawansowanych badań klinicznych. Ponadto jest laureatką nagród naukowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a także nagród Ministra Zdrowia oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Głównym tematem badawczym prof. dr hab. n. med. Moniki Karczewskiej-Kupczewskiej jest patogeneza insulinooporności u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2. Profesor bada rolę tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych w tym procesie, prowadziła również serię pionierskich badań dotyczących związku ośrodkowego układu nerwowego z insulinoopornością u ludzi. Bada mechanizmy poprawy wrażliwości tkanek na insulinę pod wpływem redukcji masy ciała indukowanej dietą lub wysiłkiem fizycznym. Jest współautorem zgłoszeń patentowych złożonych w Urzędzie Patentowym RP, dotyczących wczesnej diagnostyki insulinooporności.

W swojej pracy klinicznej profesor Monika Karczewska-Kupczewska zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych, takich jak choroby tarczycy (m. in. choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, wole guzkowe), choroby przytarczyc, choroby przysadki, choroby nadnerczy (m. in. hiperkortyzolemia), zaburzenia wydzielania androgenów, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia płodności, w tym zespół policystycznych jajników (PCOS), wrodzony przerost nadnerczy (WPN). Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem nadwagi i otyłości, cukrzycy i jej powikłań, zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego. Istotną rolę w jej praktyce klinicznej odgrywa diagnostyka i leczenie ciężkich zespołów insulinooporności, a także różnych endokrynopatii indukujących zaburzenia metaboliczne. Profesor Karczewska-Kupczewska wykonuje również badanie usg tarczycy.

Endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych prof. Karczewska-Kupczewska przez pacjentów Specjalistycznej Poradni Lekarskiej Waszyngtona 7 w Białymstoku ceniona jest za profesjonalizm oraz zaangażowanie w każdej, nawet skomplikowanej sytuacji.

Telefon

+ 48 791 907 907