Dr.Adaline Becka

Specjalizacja
Neurochirurgia

Godziny pracy

Lek. med. Aleksander Lebejko

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Grodnie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1997 roku podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Grodnie jako lekarz stażysta, a od 1998-2001r. pokonywał kolejne szczeble awansu zawodowego uzyskując tytuł specjalisty z zakresu neurochirurgii w Instytucie Neurologii, Neurochirurgii i Fizjoterapii Ministerstwa Ochrony Zdrowia Republiki Białoruś w Mińsku. W latach 2002-2018 pracował w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Grodnie gdzie obok pracy klinicznej pełnił również obowiązki koordynatora tego oddziału. W 2005r. po zdanym specjalizacyjnym egzaminie państwowym dr Lebejko uzyskał tytuł specjalisty neurochirurgii. Rok 2010 zakończył kolejnym egzaminem z nadaniem mu wyższej kategorii kwalifikacyjnej ze specjalizacji lekarz – neurochirurg. W swojej pracy klinicznej dr Lebejko wykonał ponad 4000 zabiegów operacyjnych. Obecnie wchodzi w skład zespołu specjalistów w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Dr Lebejko obok konsultacji, diagnostyki czy klasycznych metod neurochirurgii poświęcił wiele zainteresowania i zaangażowania w zagadnienia związane z neurochirurgicznym leczeniem guzów podstawy czaszki, guzów kąta mostowo-móżdżkowego, a także dyskopatii szyjnej, dyskopatii lędźwiowej, guzów rdzenia kręgowego, malformacji tętniczo-żylnych (AVM), zespołu Arnolda-Chiari, mikronaczyniowej dekompresji nerwu trójdzielnego, wodogłowia, płynotoku.

Swoją wiedzę naukową oraz kliniczną praktykował i poszerzał w prestiżowych ośrodkach medycznych w kraju jak i za granicą (Klinika Neurochirurgii Hirslanden w Zurichu, Szwajcaria; Główny Wojskowy Szpital Kliniczny im. Burdenko w Moskwie, Rosja). Dr Lebejko brał udział w szeregu specjalistycznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach pokrywających pełen zakres nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.

Dr Aleksander Lebejko jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Białoruskiego Towarzystwa Neurochirurgii. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac naukowych, współautorem podręcznika neurologii i neurochirurgii dla studentów medycyny. Wielokrotnie nagradzany i cieszący się uznaniem za wkład w ochronę zdrowia.

Poza wybitną wiedzą medyczną dr Lebejko jest specjalistą rzeczowym, kompetentnym i zaangażowanym w każdy, nawet najbardziej skomplikowany przypadek kliniczny.

Telefon

+ 48 791 907 907