Dr.Adaline Becka

Specjalizacja
Chirurgia ogólnej, chirurgia naczyniowa, transplantologia kliniczna

Godziny pracy

Dr n. med. Michał Chlabicz

Dr n. med. Michał Chlabicz – chirurg ogólny, chirurg naczyniowy i transplantolog. Dr Chlabicz ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 2005 roku podjął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na oddziale Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji, początkowo jako stażysta, kolejno pokonywał szczeble awansu zawodowego. Jest specjalistą chirurgii ogólnej (2013r.), chirurgii naczyniowej (2016r.) oraz transplantologii klinicznej (2020r.). W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie wchodzi w skład zespołu lekarskiego w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Dr n. med. Michał Chlabicz zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

  • chorób tętnic metodami chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej (angioplastyka, implantacja stentów i stentgraftów) ze szczególnym uwzględnieniem chorób aorty (tętniaki, rozwarstwienia, niedrożności),
  • chorób tętnic obwodowych (tętnic szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, kończyn górnych, kończyn dolnych – tętniaki, zwężenia, niedrożności na tle miażdżycy),
  • zespołu stopy cukrzycowej,
  • chorób żył kończyn dolnych – żylaki, zakrzepica żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, powierzchownych, przewlekła niewydolność żylna, owrzodzenia żylne goleni – leczenie zachowawcze,
  • skleroterapia ( obliteracja ) żylaków kończyn dolnych,
  • kompresjoterapia.

Swoją wiedzę naukową oraz kliniczną praktykował i poszerzał w ośrodkach medycznych w kraju jak i za granicą, brał udział w szeregu specjalistycznych konferencjach, kursach oraz szkoleniach pokrywających pełen zakres nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób tętnic.

Dr n. med. Michał Chlabicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej; Towarzystwa Chirurgów Polskich;

Poza wybitną wiedzą medyczną, dr n. med. Michał Chlabicz wyróżnia się dużą cierpliwością, zaangażowaniem, w każdy, nawet najbardziej skomplikowany przypadek kliniczny.

Telefon

+ 48 791 907 907