Dr.Adaline Becka

Specjalizacja
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

Godziny pracy

Dr n. med. Magdalena Róg-Makal

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z roku 2005. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęła specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych na stanowisku rezydenta w Klinice Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po uzyskaniu tytułu specjalisty chorób wewnętrznych rozpoczęła specjalizację w dziedzinie kardiologii w tym samym ośrodku. Od  początku działalności swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w wysoko specjalistycznym ośrodku referencyjnym jakim jest Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, której priorytetowym kierunkiem działalności klinicznej jest choroba wieńcowa. Od roku 2013 jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną prowadząc zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Dr n. med. Magdalena Róg-Makal stale podnosi swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach, sympozjach poszerzając swoją wiedzę oraz praktykę kliniczną.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz współautorem prac naukowych o tematyce skupiającej się wokół oceny skuteczności i bezpieczeństwa metod leczenia choroby wieńcowej.

W sposób szczególny zajmuje się pacjentami zmagającymi się z chorobą wieńcową, zawałem mięśnia sercowego, wadami serca oraz obciążonymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego tj. nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia.

Dr n. med. Magdalena Róg – Makal zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia m.in.: EKG, ECHO serca, Holter EKG, Holter RR.

W swojej pracy zawodowej cechuje ją trafna i wnikliwa diagnoza oraz przynoszące efekty leczenie.         

Umów wizytę:

Telefon

+ 48 791 907 907