Badania ultrasonograficzne są jednym z podstawowych narzędzi oceny wewnętrznych organów ciała. Badania USG są nieinwazyjne i nie powodują żadnych skutków ubocznych.

Popularność i dostępność badań ultrasonograficznych zwiększyła się szczególnie w ostatnich latach, dzięki wzrostowi ich precyzji i szybkości w dostępie do wyników. Poradnia Waszyngtona 7 w Białymstoku oferuje badania ultrasonograficzne – badania USG – o najwyższej jakości diagnostycznej, zarówno w przypadku ogólnych badań USG, jak na przykład jamy brzusznej, czy tarczycy i USG Dopplera, czyli badań naczyń krwionośnych.

 

Czym jest badanie USG?

 

USG jest to nieinwazyjne badanie obrazowe. W badaniu USG wykorzystywane są ultradźwięki, czyli fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które dzięki efektowi odbicia pozwalają na tworzenia w czasie rzeczywistym obrazów (sonogramów) lub filmów narządów wewnętrznych i tkanek miękkich.

Ultradźwięki umożliwiają lekarzowi „zobaczenie” szczegółów tkanek miękkich wewnątrz ciała bez wykonywania jakichkolwiek nacięć. W przeciwieństwie do promieni rentgenowskich ultradźwięki nie wykorzystują promieniowania, dzięki czemu nie niosą za sobą dodatkowych ryzyk.

Większość ludzi kojarzy USG z ciążą, jednak badanie ma o wiele szersze zasotosowanie. Ultradźwięki pozwalają na diagnostykę w wielu różnych sytuacjach i służą do oglądania różnych części wnętrza ciała.

 

Jak przebiega badanie USG?

 

W badaniu USG wykorzystywane jest urządzenie zwane sondą, która wysyła niesłyszalne dla ucha fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które wnikają do tkanek ciała. Nie słyszysz fal dźwiękowych ale możesz zobaczyć efekty ich odbicia. Fale dźwiękowe odbijają się od struktur wewnątrz ciała i wracają do sondy, która przekształca je w sygnały elektryczne. Następnie komputer odczytuje wzór sygnałów elektrycznych i na jego podstawie tworzy obrazy lub filmy w czasie rzeczywistym, które są wyświetlane na ekranie komputera.

Podczas USG specjalista przesuwa sondę po wybranym obszarze ciała. Do badania wykorzystywany jest żel, który pokrywa skórę pacjenta w badanym fragmiencie, tak by sonda dotykała ciała poprzez wartswę żelu. Dzięki czemu fale ultradźwiękowe są przesyłane z przetwornika przez żel do ciała.

 

Do czego służy badanie USG?

 

Jednym z podstawowych zastosowań badań ultrasonograficznych jest diagnostyka. Wiele chorób rozwija się w naszym organizmie bezobjawowo, a badanie USG pozwala na ich rozpoznanie i wdrożenie skutecznego leczenia. Diagnostycznne USG służy do oglądania wewnętrznych części ciała, w celu sprawdzenia, czy wszystko działa prawidłowo. Takie badanie może pomóc twojemu lekarzowi ustalić, co powoduje określony zakres objawów, takich jak niewyjaśniony ból, guzy (guzki), lub co może być przyczyną nieprawidłowego wyniku badania krwi. W przypadku większości diagnostycznych badań ultrasonograficznych technik umieszcza przetwornik (sondę) na skórze. W niektórych przypadkach może być konieczne umieszczenie sondy wewnątrz ciała, na przykład w pochwie lub odbytnicy.

 

Przykłady ultrasonografii diagnostycznej obejmują:

 

 

USG Białystok

 

Pracownia USG w Białymstoku w Poradni Waszyngtona 7 oferuje następujące badania: – badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej – badanie obejmuje diagnostykę narządów jamy brzusznej takich jak wątroba, trzustka, nerki, śledziona, gruczoł krokowy i pozwala zdiagnozować takie choroby jak m.in. stłuszczenie wątroby, torbiele wątroby, naczyniak wątroby, rak trzustki, złogi (kamienie) nerkowe, przerost gruczołu krokowego (prostaty) oraz wiele innych stanów patologicznych; – badanie ultrasonograficzne tarczycy – badanie obejmuje diagnostykę tarczycy – jej powiększenia (wielkość), zapalenie tarczycy, zmiany ogniskowe, guzki i rak tarczycy, kwalifikacę do biopsji tarczycy; – badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych – badanie obejmuje diagnostykę węzłów chłonnych w dowolnej okolicy ciała – w tym węzłów chłonnych szyjnych, węzłów chłonnych pachowych, węzłów chłonnych pachwinowych; – badanie ultrasonograficzne tkanek powierzchownych – badanie obejmuje ocenę tkanek powierzchownych w dowolnej okolicy ciała – m.in.w podejrzeniu tłuszczaka, guza, ropnia lub też przepukliny pachwinowej; – badanie ultrasonograficzne tętnic – USG Doppler tętnic – badanie obejmuje ocenę naczyń tętniczych – obecność miażdżycy, zwężenia, niedrożności, co wpływa na ryzyko m.in. udaru mózgu lub zawału serca; – badanie ultrasonograficzne żył – USG Doppler żył – badanie obejmuje ocenę naczyń żylnych – przyczyn bólu nóg, obecności zakrzepicy żył, niedrożności żył, niewydolności żył, żylaków.

 

W Pracownii USG Waszyngtona 7 w Białymstoku przyjmuje doświadczony i niezwykle ceniony przez pacjentów specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lek. Tomasz Paweł Chrostowski – radiolog, specjalizujący się w badaniach USG Doppler, posiadający Europejski Dyplom w zakresie Radiologii. Lek. Tomasz Paweł Chrostowski jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

Waszyngtona 7 Specjalistyczna Poradnia Lekarska
ul. Waszyngtona 7 lok 1, 15-269 Białystok

Telefon

+ 48 791 907 907